Udskriv denne side

Om Statoil Sport & Kultur

Statoil Sport & Kultur er Kalundborg Raffinaderiets officielle personaleforening, hvor alle fastansatte Raffinaderiet kan optages som medlem.

Foreningen er oprettet 10 september 1963 og har således eksisteret i mere end 50 år og er "still going strong"

Der findes ligeledes sportsklubber for Statoil-ansatte med tilknytning til andre dele af organisationen, med hvilke vi fra tid til anden har en hyggelig sportslig "kappestrid" med.

I Statoil Sport & Kultur dyrkes både motionsidræt og det sociale samvær med kollegaer.
Idrætten udøves blandt andet under Kalundborg Firma Sport (KFS), hvor vi har haltid og deltager i nogle af de turneringer og andre aktiviteter, som organiseres af KFS.
I nogle idrætsgrene har KFS ingen aktivitet, hvorfor Statoil Sport & Kultur selv står for arrangementerne eller samarbejder med andre sportsklubber.

I lighed med motionen er samværet med kollegaer før, under og efter de sportslige aktiviteteter også vigtigt.
Man lærer hinanden at kende tværs af de faglige og organisatoriske skel, vi møder i det daglige arbejde og ved deltagelse i Statoil Sport & Kultur`s aktiviteter er du med til at nedbryde disse skel.

Blandt de sociale og kulturelle aktiviteter, som foreningen tilbyder, er bl.a. juletræsfest, teaterture, musikarr., sportsfester, bankospil, etc.

Det økonomiske grundlag for Statoil Sport & Kultur er dels et meget beskedent medlemskontingent og hertil et fast årligt tilskud pr. medlem fra Statoil Refining Denmark (Raffinaderiet).
Tilskuddet betyder, at deltagelsen i arrangementer gøres meget billig, og at vi igennem Statoil Sport & Kultur kan tilbyde billig sportsudøvelse. I nogle idrætsgrene kan vi enddog tilbyde udlån af rekvisitter.

Denne website er for medlemmer af foreningen og man skal derfor anvendes brugernavn og password for at komme videre. Ansøgning om optagelse skal ske via linket "ansøgning om optagelse som medlem" øverst forsiden.

Bestyrelsen.